Blai Llopis

Departamento Comercial. Asesor de Ventas.